Genel Son Dakika Haberleri, Son Dakika Genel Haberleri
Anasayfa / Genel / Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)

Kentsel dönüşüm alanlarında, maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanınacak.Kanuna göre, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıların sicilinde bulunan haklar ve şerhler, yapının yıkılmasından sonra hisseler üzerinde devam edecek. Bu haklar ve şerhler, dönüşüm uygulamasında tapuda yapılacak işlemler için engel teşkil etmeyecek.Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın yalnızca söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilecek.Dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazların, dönüşüm uygulamaları için yapım işini üstlenen müteahhide devredilmesi durumunda, müteahhidin üçüncü kişilere olan borçları nedeniyle bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamayacak.Yapım işine başlanılmasından itibaren 6 ay içinde kat irtifakının kurulmaması durumunda bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbirler uygulanacak.Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması durumunda, yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve idarenin iznine göre yapılabilecek.Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin verilmesi için idareye müracaat edecek. İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirleyecek ve bu oranın yüzde 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirecek.Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakatı gerekecek.Maliklere sözleşmeleri feshetme hakkıAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde maliklerce anlaşma sağlanmasından sonra bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamışsa veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğuyla karar alınabilecek.Bu kararla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak yeni yapının yapım işine başlanılıp başlanılmadığının veya yapım işinin, projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti istenecek.Belirtilen durumların tespiti halinde, müteahhide 30 gün süre verilerek işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bittiği tarihte sözleşmelerin resen feshedileceği bildirilecek.Buna rağmen işe başlanılmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın 30 günlük sürenin bittiği tarihte hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın resen feshedilmiş sayılacak.Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri, hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek.Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarla kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılabilecek.Riskli yapıların listesi kapılarına asılacakRiskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta iki gün süreyle ilan edilecek. Riskli yapı tespiti işlemi, bu ilanla maliklere şahsen tebliğ edilmiş sayılacak.Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince iki gün içinde itiraz edilebilecek ve itirazlar 3 gün içinde teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak.Yapıların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen süre içinde tahliye edilmesi mecburi olacak. Verilen sürede yapıların tahliye edilmemesi durumunda, kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak da dahil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla yapılabilecek.Tapuda yapılacak satış, devir, ipotek tesisi işlemleri ile tapu kaydındaki hakların ve şerhlerin terkini işlemleri de dahil bütün tapu ve kadastro işlemleri, yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve işlemleri, diğer idareler nezdinde yürütülecek iş ve işlemler, maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşüne göre yapılacak.Uygulama yapılacak alanda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan dönüşüm uygulamasına dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar, Bakanlığın talebi üzerine Hazine adına tescil olacak.Yapılacak yeni yapılar için inşaat ruhsatı, Hazine adına düzenlenecek ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti Hazine adına kurulacak.Uygulama yapılacak alan sınırları içinde bulunan taşınmazlarla ilgili daha önce imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, bu sözleşmelerin taraflarının ve diğer ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, uygulamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmesinin uygun görüldüğü tarih itibarıyla feshedilmiş sayılacak.Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle, kanunun yürürlüğe girmesinden önce müteahhitten kaynaklanan sebeplerle inşaatına başlanmamış ya da yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş yapım işlerinde de bir yıllık ve altı aylık süreler beklenmeden sözleşmenin feshi imkanı getiriliyor.Teklife ihdas edilen maddeyle, Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, mevzuatta öngörülen diğer şartları taşıyan personelden, beş yıl içerisinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar ‘Milli Emlak Uzmanı’ kadrosuna atanacak.Öte yandan, kamu taşınmazları üzerinde yapılacak olan kamping ve günübirlik turizm tesisleri için kesin tahsis yapılmasına ilişkin sürenin 20 yıl olarak düzenlenmesine ilişkin madde, tekliften çıkarıldı.’Kendileri yanıtlasın’TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde, verilen bir önerge üzerinde söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, kürsüden, 31 Mart’tan bu yana şehit olan güvenlik görevlilerinin isimlerini saydı ve resimlerini gösterdi.Cesur, ‘Şimdi, ben de tüm şehit anneleri adına soruyorum: Eğer İstanbul seçimlerini kazansaydınız o mektup için, o beyanat için karşılığında ne verecektiniz?’ diye sordu.Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, ‘Bu soruyu kendilerinin cevaplaması lazım. Zira Bese Hozat’ların ve diğer birtakım terör elebaşlarının çağrılarına, kendilerinin seçim münasebetiyle ittifak içerisinde bulundukları kişilere cevap verilmesi lazım.’ karşılığını verdi.Din ve devlet, vatan ve millet müdafaası için canlarını feda etmiş bütün şehitlerin aziz hatıralarının milletçe yaşatıldığını belirten Akbaşoğlu, ‘Böyle bir bağlamdan meseleyi başka bir noktaya getirip neticelendirmek, hiç yakışık almamıştır. Hiçbir şekilde partimizin ilişkilendirilemeyeceği bir durumu bize yamamaya çalışmak, haksızlıktır ve iftiradır.’ değerlendirmesinde bulundu.TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.(Bitti)

Bir önceki yazımız olan Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir

Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı’ndan destek açıklaması geldi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal; HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir